So do I & Neither do I 11talk pinestalking
Làm chủ cuộc trò chuyện tiếng Anh với đối phương. Mở đầu cuộc trò chuyện thú vị là tìm được điểm chung với người mà chúng ta đang nói chuyện. Tìm cách để thực sự liên quan với họ. Bằng cách nói “tôi cũng vậy”. Chúng ta hãy cố gắng học cách khẳng định tích cực và tiêu cực bằng cách sử dụng “So do I” và “Neither do I”.

 

Situation #1 Danielle wants to avoid the crowd on the annual Rose parade and her new-found friend, Ulrik feels the same way.

 

Danielle: Surely, a lot of people are coming to town for the annual parade. It would be so difficult to be dining at the cafe nearby. I just don’t feel so good having this thought for the weekend.

Ulrik: So do I. I think it’s best for us to make a quick out of town trip. Do you think it’s a good idea ?

Danielle: What do you have in mind?

Ulrik: A quick beach getaway will dissolve our tourist annoyance.

Danielle: Oh my gosh! I just have the same thoughts with you. So let’s head to Santa Fe this weekend and soak up some sun.

 

Situation #2: Jane and Dexter did not like the outcome of the meeting with their wedding coordinator; the couple plans on looking for another coordinator.

Jane: I think I have gotten more anxious after our meeting with Red (the wedding coordinator). It seems like she cannot get the best wedding suppliers in town.

Dexter: I just don’t think she can work with what we want and what we think of doing for our winter wonderland theme at the beach.

Jane: I don’t like how she responds to our ideas.

Dexter: Neither do I!~

Jane: Honey,let’s find a more creative wedding coordinator!

 

**

?có thích bài học tiếng Anh ngày hôm nay không?
Hãy nói với chúng tôi những khó khăn trong việc học tiếng Anh của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.:)
[Facebook page] https://www.facebook.com/11talkvn/

 


Bạn có hứng thú tham gia lớp học thật sự với những giáo viên giỏi nhất của chúng tôi miễn phí không?Đăng kí học thử miễn phí ngay hôm nay!
[Chinh phục Tiếng Anh với]

[quform id=”3″ name=”Pines-Chat-VN”]