English

perforate

여러분, 안녕하세요! 오늘날 모두가 잘 지내고 있길 바랍니다. 저는 여러분이 온라인으로 영어 수업을 통해 많은 영어 단어를 배웠다고 확신합니다. 자, 여기 꽤 유용한 것이 하나 더 있습니다: 오늘의 단어는 “Perforate”입니다. 이 단어는 구멍이 뚫린 모든 것을 가리키는 데 사용할 수 있습니다. 문장에서 올바르게 사용해보세요!

계속해서 영어를 배우세요! 항상 안전하고 건강하세요! 파인스토킹 – 11talk 영어 온라인 클래스를 통해 영어실력을 향상시키세요. 무료체험수업 받고 우리의 할인 혜택을 누려보세요!

무료체험수업을 받고 첫 달과 두 번째 달에 25% 할인을 받으세요.

#PINESTALKING; #11TALK; #PinesAcademy; #onlineEnglishclass; #Philippines; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline #11Talk; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass; #IELTSSpeaking; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonline; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips

#LuyệnthiIELTStrựctuyến #Tiếnganhgiaotiếponline #Tiếnganhchongườimớib #Họctiếnganhonline #HọcIELTSonline #Tiếnganhgiaotiếponline #Tiếnganhcănbản #LuyệnIELTStrựctuyến #lớphọctiếnAnh #PINESTALKING #11Tal #Luyện nói IELTS  #Học IELTS tại Pines  #Học IELTS online  #Học IELTS tại Philippines 
#Lớp IELTS online  #Tự học IELTS  #Mẹo học IELTS

#フィリピン英語学校 #菲律賓語海外語言學習印象 #フィリピン留学 #フィリピン留学 英語 #オンライン英会話 #ネイティブ英会話 #スキマトーク
#スカイプ英会話 #スキマトーク #英語 #オンライン英会話 #スカイプ英会話 #skype英会話 #レアジョブ #オンライン英会話 #英会話 #スカイプ英会話
#フィリピン英会話 #フィリピン留学 #PINES線上英文 #IELTSスピーキング #Pines でIELTS学習 #オンラインでIELTS学習 #フィリピンでIELTS学習
#オンラインIELTS #IELTSオンラインレッスン  #IELTSレッスン

#線上英文 #菲律賓線上英文 #線上英語學校 #開口說英文 #PINESTALKING #11Talk #線上英文學習 #真人線上英文 #英文學習 #免費線上英文 #即時線上英文
#英文學習網站 #線上一對一英文 #英文學習平台 #練習口說 #真人線上英文 #雅思口語 #在PINES學雅思 #線上學雅思 #在菲律賓學雅思 #線上雅思
#線上雅思課 #雅思技巧

#파인스아카데미 #온라인영어수업 #화상영어수업필리핀  #화상영어학원 #필리핀화상영어학원  #토픽네이티브 #스카이프영어 #파인스토킹 #파인스토킹
#파인스토킹영어  #화상영어공부  #화상영어학습 #라이브클래스 #온라인클래서 데모  #영어  #실제수업 #영어공부 #온라인수업 #아이엘츠스피킹
#파인스아이엘츠 #화상영어아이엘츠 #필리핀아이엘츠 #온라인아이엘츠 #아이엘츠화상수업 #아이엘츠수업 #아이엘츠팁

#PinesAcademyเรียนออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #ฟิลิปปินส์ #โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ #โรงเรียนสอนภาษาออนไลน์ในฟิลิปปินส์
#เรียนสดออนไลน์ #บทเรียนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #การพูดIELTS #เรียนIELTSที่ไพน์#เรียนIELTSออนไลน์
#เรียนIELTSที่ฟิลิปปินส์ #IELTSออนไลน์ #ชั้นเรียนIELTSออนไลน์ #บทเรียนIELTS